За контакти:

Телефон:

+359 888 122 126

е-mail: office@kreansgrup.com

Web: www.kreansgrup.com

 

Текстово поле: Консултация,проектиране, изграждане и поддръжка на
Отоплителни и вентилационни системи!
Текстово поле:       ВиК
Текстово поле: Консултация, проектиране, изграждане, узаконяване, поддръжка и технически надзор на газови инсталации и уреди!
Текстово поле: Довършителни работи и ремонти.
Текстово поле: Консултация,проектиране, изграждане и поддръжка на водопроводни инсталации и канализации. За всеки вложен материал от нас прилагаме сертификат за качество отговарящ по нормативните стандарти на европейския съюз. 
Текстово поле:  ГАЗИФИКАЦИЯ
Текстово поле:    ОТОПЛЕНИЕ
  КЛИМАТИЗАЦИЯ
Текстово поле:    ремонти

Услуги