Текстово поле: Консултация,проектиране, изграждане и поддръжка на
Отоплителни и вентилационни системи!
Текстово поле:     ЕЛЕКТРО
Текстово поле:       ВиК
Текстово поле: Консултация, проектиране, изграждане, узаконяване, поддръжка и технически надзор на газови инсталации и уреди!
Текстово поле: Довършителни работи и ремонти.
Текстово поле: Консултация,проектиране, изграждане и поддръжка на водопроводни инсталации и канализации. За всеки вложен материал от нас прилагаме сертификат за качество отговарящ по нормативните стандарти на европейския съюз. 
Текстово поле: За всички монтирани от нас електрически инсталации и ел съоръжения предлагаме гаранционно и абонаментно обслужване. При необходимост нашите специалисти ще отговорят на вашите въпроси и ще направят своите препоръки.
Качеството на извършваните електрически услуги се гарантира от влаганите материали и качеството на изработката на монтажа или ремонта. В случай, че материалите са закупени от вас, гаранцията е само за монтажа или ремонта. 
Текстово поле: Текстово поле:  ГАЗИФИКАЦИЯ
Текстово поле:    ОТОПЛЕНИЕ
  КЛИМАТИЗАЦИЯ
Текстово поле:    ремонти

За контакти:

Телефон:

+359 888 122 126

е-mail: office@kreansgrup.com

Web: www.kreansgrup.com

 

Услуги