Сухото строителство” е бърз и лесен начин за преустройство на офиси, дома и всякакви помещения. Едно от големите предимства на сухото строителство” е възможността да се скрият инсталациите. Винаги когато замисляте ремонт и/или преустройство, разгледайте и сравнете вариантите със сухо строителство”. Ценовите разлики са съществени, но е важно как са правени, кои и какви фактори са предвидени.

  СУХО СТРОИТЕЛСТВО

Изборът на материалите и технологията за изпълнение на хидроизолациите трябва да се съобрази с предназначението, местополагането, архитектурно -конструктивните особености и финансовите възможности. И тук важат правилата за оптимума между качество–трайност–цена.

По предназначение хидроизолациите биват за:

· предпазване от пряко проникване на вода

· предпазване на конструкциите от вредното действие на влагата

По местополагане:

· покривни

· подземни срещу напорна вода

· подземни срещу почвена влага

· вътрешни – в мокри помещения

· вътрешни за съхранение на течности

Според използваните материали:

· битумни

· полимерни

· минерални

· смесени

Всяка от тях с посипка или без посипка, с различни дебелини и различни начини на полагане.

Според състоянието, в което се нанасят:

· рулонни

· мазани

· твърди облицовки

      ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Текстово поле:     Обратно към страницата
Текстово поле:     Обратно към страницата
Текстово поле:     Обратно към страницата

Технология за изграждане на качествена топлоизолация:

За да бъде топлоизолацията максимално ефективна и надеждна е задължително спазването на някои основни стъпки и недопускането на някои основни грешки.
Последователността на процесите
, както и самите технологични особености на топлоизолирането са препоръчани от водещите европейски производители на продукти за топлоизолация. Гарантираме на клиентите си за спазването на всички необходими технологични процеси. Гаранцията за направа на топлоизолация е от 5 до 10 години, в зависимост от използваните материали!

1.Стена(основа)
2.Начален носещ профил
3.Лепило за топлоизолация
4.Топлоизолационен лист
5.Дюбел за топлоизолация
6.Ъгъл
PVC с мрежа
7.Шпакловка за топлоизолация
8.Стъклотекстилна армираща мрежа
9.Фасаден грунд
10.Завършващ слой – структурна          мазилка.

За контакти:

Телефон:

+359 888 122 126

е-mail: office@kreansgrup.com

Web: www.kreansgrup.com